ایرانی

براي بزرگنمايي ويديو ابتدا ويديو را باز کرده و سپس از گزينه استفاده کنيد

 

گيم اول ، مسابقه ليگ دسته يک اسکواش کشور 93 علي روغني ( آرميتاژ خراسان ) VS وحيد فتحي ( ديباجي تهران )
گيم دوم ، مسابقه ليگ دسته يک اسکواش کشور 93 علي روغني ( آرميتاژ خراسان ) VS وحيد فتحي ( ديباجي تهران )
گيم سوم ، مسابقه ليگ دسته يک اسکواش کشور 93 علي روغني ( آرميتاژ خراسان ) VS وحيد فتحي ( ديباجي تهران )
گيم چهارم ، مسابقه ليگ دسته يک اسکواش کشور 93 علي روغني ( آرميتاژ خراسان ) VS وحيد فتحي ( ديباجي تهران )
 
گيم پنجم و پيروزي علي روغني ، مسابقه ليگ دسته يک اسکواش کشور 93 علي روغني ( آرميتاژ خراسان ) VS وحيد فتحي ( ديباجي تهران )
گيم اول و دوم REDtone KL JUNIORS OPEN SQUASH CHAMPIONSHIP 2015
 
گيم سوم REDtone KL JUNIORS OPEN SQUASH CHAMPIONSHIP 2015
گيم چهارمREDtone KL JUNIORS OPEN SQUASH CHAMPIONSHIP 2015
گيم پنجم REDtone KL JUNIORS OPEN SQUASH CHAMPIONSHIP 2015
گيم اول فينال قهرماني زير 11 سال کشور پسران زير 11 سال - شيراز 95 - محمد چنگانيان ( اصفهان ) VS آروين رسول زاده ( تهران )
گيم دوم فينال قهرماني زير 11 سال کشور پسران زير 11 سال - شيراز 95 - محمد چنگانيان ( اصفهان ) VS آروين رسول زاده ( تهران )
گيم سوم فينال قهرماني زير 11 سال کشور پسران زير 11 سال - شيراز 95 - محمد چنگانيان ( اصفهان ) VS آروين رسول زاده ( تهران )
گيم اول فينال قهرماني زير 9 سال کشور پسران زير 9 سال - شيراز 95 - اميرعلي فروزان فر (مشهد) VS کوشا مصلحي (تهران)
گيم دوم فينال قهرماني زير 9 سال کشور پسران زير 9 سال - شيراز 95 - اميرعلي فروزان فر (مشهد) VS کوشا مصلحي (تهران)
گيم سوم فينال قهرماني زير 9 سال کشور پسران زير 9 سال - شيراز 95 - اميرعلي فروزان فر (مشهد) VS کوشا مصلحي (تهران)
گیم اول از مسابقه نیمه نهایی نشنال کلوز ارومیه 95 : زارعیان VS شکوهی
گیم دوم از مسابقه نیمه نهایی نشنال کلوز ارومیه 95 : زارعیان VS شکوهی
گیم سوم از مسابقه نیمه نهایی نشنال کلوز ارومیه 95 : زارعیان VS شکوهی
گیم اول از مسابقه نیمه نهایی نشنال کلوز ارومیه 95 : جعفری VS شاملی
گیم دوم از مسابقه نیمه نهایی نشنال کلوز ارومیه 95 : جعفری VS شاملی
گیم سوم از مسابقه نیمه نهایی نشنال کلوز ارومیه 95 : جعفری VS شاملی
گیم چهارم از مسابقه نیمه نهایی نشنال کلوز ارومیه 95 : جعفری VS شاملی

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به هیأت اسکواش خراسان رضوی می باشد