قوانین جدید داوری

ورزش جذاب و پرتحرک اسکواش از ابتدای حضورش در عرصه ورزشی دنیا ، همواره با انتقادات زیادی نسبت به داوری این رشته مواجه بوده است. فدراسیون جهانی اسکواش ،
PSA و  WISPA همیشه در پی راه حل هایی برای مرتفع نمودن مشکلات داوری برای بازیکنان ، تماشاچیان و مخاطبین بوده اند. این بار نیز طی مسابقاتی در شهر لندن برای
نخستین بار داوری همراه با مرور ویدیویی بوده است. در ادامه نیز مقاله ای با همین عنوان ارائه شده است ...
مسابقات جهاني اسكواش با عنوان ISS CANARY WHARF در شهر لندن از تاريخ 21 تا 25 مارچ 2011  در حال برگزاري مي باشد.

در اين مسابقات براي اولين بار از تصاوير ويديويي براي كمك به امر داوري و به صورت آزمايشي استفاده مي شود. از آن جايي كه ممكن است اين مساله به صورت فراگير در بازيهاي
 
مهم بين المللي استفاده شود، لازم است بازيكنان و همچنين داوران عزيز با قوانين آن آشنا شوند كه در ادامه به معرفي موارد موجود در اين طرح بر اساس ايلاغيه PSA پرداخته
 
مي شود :

 1-    استفاده از تصاوير ويديويي فقط و فقط براي تصميمات
Let, No Let & Stroke به كار مي رود.

2-    هر بازيكن فقط مي تواند دو بار در هر گيم درخواست استفاده از تصاوير ويديويي را نمايد و در صورت استفاده نكردن از آن، اين سهميه به گيم هاي بعدي منتقل نمي شود.

3-    اگر بازيكنان از يك سهميه يا هر دوسهميه خود استفاده كرده باشند ويا اصلا از سهميه خود استفاده نكرده باشند و بازي به 
Tiebreak برسد بازيكنان مي توانند فقط  يك بار
 
درخواست استفاده از تصاوير را به داور بدهند.

4-    چنانچه تصاوير بازي به هردليلي آماده نباشد درخواست بازيكن جز سهميه او شمرده نمي شود.

5-    تصصميم گرفته شده پس از ديدن تصاوير ملاك خواهد بود.

 
مراحل درخواست بازيكن براي استفاده از تصاوير ويدئويي و همچننين پاسخ داور مسابقه به شرح زير مي باشد:

 
1-    پس از اتمام رالي و يا توقف بازي، بازيكن با گفتن
Video Review Please به داور، اين درخواست را مطرح مي كند.

2-    داور با بيان
Player X has asked for Video Review اين موضوع را اعلام ميكند.

3-    صحنه مورد نظر بر روي مونيتور نمايش داده ميشود.

4-    تصميم نهايي بر روي مونيتور نوشته مي شود.

5-    در نهايت داور با بيان موارد زير بازي را از سر مي گيرد:

الف) چنانچه با ديدن تصاوير تصميم تغييري نكرده باشد:


Decision Upheld. Player X has x reviewremaining.

ب) چنانچه با ديدن تصاوير تصميم تغيير كرده باشد:


Decision Overruled. Player X has x reviewremaining.

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به هیأت اسکواش خراسان رضوی می باشد